Back to Top

Over de bewonersorganisatie

Stichting Bewonersorganisatie Monnikenhof

monnikenhof uit googleearth

 

De Monnikenhof is een mooie, groene wijk in Vianen. Het is er het prettig wonen, en dat willen wij ook zo houden. Net zoals in iedere andere wijk doen zich er af en toe problemen voor.

Uit overleg tussen enkele bewoners en de gemeente Vianen over problemen in de wijk is de bewonersorganisatie Monnikenhof (BOM) voortgekomen. Gaande weg werden ook de wijk Amaliastein en het buitengebied Helsdingen erbij betrokken.

Het lijkt ons goed om van de Monnikenhof een échte wijk te maken, waarin het bruist van de initiatieven vóór en dóór de bewoners. Waar problemen snel worden aangepakt, en waar ruimte is voor nieuwe, leuke bewonersinitiatieven.

Met deze plannen in het achterhoofd is op 29 April 2010 de
Stichting Bewonersorganisatie Monnikenhof (BOM) opgericht.

De doelstellingen van de Stichting zijn de volgende:

  • Het bevorderen van de bewonersparticipatie.
  • De bemiddeling tussen de gemeente Vianen en de bewoners.
  • Alle handelingen die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De stichting wil de belangen van de bewoners van onze wijk behartigen.
Dat doen we vooral door in overleg te treden met de (gemeentelijke)
instanties die daarin een rol (kunnen) spelen. Het werk binnen de
stichting wordt volledig verricht door vrijwilligers uit de wijk.