Back to Top

Park

Het park is de parel in de Monnikenhof, we noemen het dan ook wel "Central Park. Je zult er maar op school zitten, en kunnen spelen tussen die mooie hoge bomen. Toch is het park aan vernieuwing toe. De schoolgebouwen zijn verouderd, en er zijn ontwikkelingen gaande voor nieuwbouw. Vrijdag 11 januari heeft de aftrap plaatsgevonden met een bespreking op het gemeentehuis over de "Brede School". De nieuwbouw betreft geen op zich zelfstaande school meer maar een gebouw waarin meer komt dat alleen scholen. De BOM neemt deel aan deze gesprekken. Een aanbesteding voor de ontwerpfase c.q. planvisie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Het onderhoud van het park is onvoldoende. Daarom hebben we de hoogstamfruitbomen in het park geadopteerd en zelf onder handen genomen.

De werkgroep Groen wil zich intensief bezig houden met het park. Het park kan volgens ons wel een upgrade gebruiken. We denken aan een speeltuin, en aan herplant van (hoogstam fruit)bomen. We willen werken aan concreet plan dat we aan de gemeente willen gaan voorleggen.

In de werkgroep Park zitten V.A.Cature en Bart Kappé.